Kích hoạt Smart Karaoke Player


Phí kích hoạt ứng dụng Smart Karaoke Player: 1.000.000đ ($45 USD)/1 năm

Thanh toán qua Paypal hoặc chuyển khoản ngân hàng.
Tài khoản: skplayer2020@gmail.comChủ tài khoản: NGUYEN TIEN HUNG
Số tài khoản: 36 222 222 222

Vui lòng ghi Mã kích hoạt của ứng dụng trong nội dung chuyển khoản. Ứng dụng sẽ được kích hoạt từ xa qua Internet dựa vào Mã kích hoạt, chúng tôi sẽ kích hoạt ứng dụng ngay khi nhận được chuyển khoản.

Lưu ý:
- Kích hoạt chỉ tính trên 1 thiết bị.
- Kích hoạt không mất khi cập nhật Firmware, Factory Reset hoặc cài lại hệ điều hành, cài lại ứng dụng. Ứng dụng sẽ tự động kích hoạt lại.
- Hỗ trợ chuyển mã kích hoạt miễn phí trong trường hợp thiết bị bị lỗi và đổi qua thiết bị cùng model.
- Ứng dụng không bao gồm dữ liệu bài hát, mặc định chỉ hát được Karaoke Online từ YouTube.