Chính sách bảo mật
Có hiệu lực từ 7/2/2017

Khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể thu thập một số thông tin liên quan đến thiết bị của bạn để cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi; chúng tôi cam kết sẽ bảo vệ các thông tin đã thu thập của bạn. Chúng tôi khuyên bạn nên đọc "Chính sách bảo mật" một cách chi tiết để hiểu về những loại thông tin chúng tôi thu thập, làm thế nào chúng tôi thu thập thông tin này và cách chúng tôi sử dụng nó. Khi sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý với việc thu thập, lưu trữ và sử dụng thông tin của bạn hợp lý và tuân thủ pháp luật.

1. Thông tin chúng tôi thu thập của bạn
Trên ứng dụng Smart Karaoke Player PRO chúng tôi thu thập những thông tin sau trên thiết bị của bạn: MAC Address, Android ID, Android Version, CPU Architecture, Device ID, IMEI, Manufaturer, Model Number. Tất cả những thông tin này được dùng để định danh thiết bị của bạn trên hệ thống kích hoạt ứng dụng của chúng tôi.
Trên ứng dụng Smart Karaoke Remote, Smart Karaoke Remote PRO chúng tôi có tính năng chụp ảnh và chọn ảnh trong bộ sưu tập để đưa lên màn hình hát Karaoke.

2. Bảo mật thông tin
Tất cả thông tin chúng tôi thu thập của bạn đều được bảo mật và không cung cấp cho bất kỳ ai khác. Hình ảnh được chụp từ ứng dụng Smart Karaoke Remote và Smart Karaoke Remote PRO chỉ dùng để xuất lên màn hình hát Karaoke và lưu trữ tạm tại bộ nhớ của thiết bị.

3. Cập nhật chính sách bảo mật
Chúng tôi có toàn quyền thay đổi chính sách bảo mật. Khi có bất kì cập nhật nào liên quan đến chính sách bào mật chúng tôi sẽ mô tả rõ phần thay đổi và đưa nó lên trên cùng của trang chính sách bảo mật này. Chúng tôi giả định rằng bạn luôn đồng ý với chính sách bảo mật của chúng tôi.